فرم معرفی باغ تالار

چطور بهترین باغ عروسی را به شما معرفی میکنیم؟

 • هر باغ عروسی ویژگی خاصی دارد
 • حدود ۱۹۶ باغ عروسی فعال در تهران وجود دارد
 • بازدید از همه موارد برای تشخیص بهترین مورد ۱ سال زمان میبرد.

از آن گذشته

بسیاری اوقات عروس و داماد دقیقا نمی دانند که

 • چه عواملی حقیقتا باعث بهتر برگزار شدن جشن عروسی شان میشوند
 • و این عوامل در کدام باغ عروسی برای جشن شما مناسبت دارد.

با پر کردن فرم زیر شما اولویت های تان را در انتخاب باغ عروسی مشخص می کنید

و با توجه با انتخاب های شما لیست بهترین گزینه ها برای شما تهیه و ارسال میشود

معرفی باغ تالارعروسی

 • فقط یک عدد وارد کنید
  لطفاً یک مقدار بین ۵۰ و ۱۵۰۰ را وارد نمایید .
 • یک گزینه را انتخاب کنید
 • حد اکثر ۵ گزینه که از همه مهم تر است را انتخاب کنید
 • ورودیه خالص باغ عروسی
 • به معنی مجموع هزینه های ۱- ورودی ۲-تشریفات و پذیرایی ۳-موزیک ۴-اتاق عقد