بایگانی

  • عمارت دانیال

    توسط تورج بهره مند بهمن ۲, ۱۳۹۶

    باغ عروسی دانیال آقای دانیال زمانی که از افراد و چهره مهای شناخته شده تشریفات عروسی تهران هستند و سال ها در رونق گرفتن باغ های عروسی مختلف نقش به سزایی داشته اند این روزها مشغول ساخت باغ مجلل دیگری هستند. گفته میشود جناب دانیال از تمام تجربه های سال های گذشته در تکمیل و تجهییز کردن این باغ عروسی بهره جسته بصورتی که به احتمال قوی این باغ عروسی به مجلل ترین و استاندارد ترین باغ عروسی ایران تبدیل خواهد شد. متاسفانه هنور عکس یا فیلمی از این باغ عروسی منتشر نشده است. به محض در اختیار گرفتن عکس…