بایگانی

  • باغ تالار ۷۷۷

    توسط تورج بهره مند بهمن ۲, ۱۳۹۶

    ویژگی باغ تالار ۷۷۷

    باغ تالار ۷۷۷ در جشن های عروسی که تمرکز جشن در فضاهای داخلی است فوق العاده عمل می کند . اگر در جشن عروسی تان نگران این بوده اید که مهمان ها متفرق شوند و یا کسی در کنار شما در موزیک همراهیتان نکند. این باغ تالار عروسی گزینه بهتری برای شماست.