بایگانی

  • جایگاه عقد منحصر به فرد باغ ملک مشابه و مانند ندارد- ی تراس که دور تا دور آن مهمان های عقد می نشینند و آلاچیق سفید رنگ در انتها که در بک گراند تصاویر شما قرار میگیرد. استفاده از رنگ سفید در بیرون باغ تالار ملک غالب است