بایگانی

  • باغ تالار عروسی تاج ساخت و ساز در حوزه باغ تالار عروسی را تحت تاثیر قرار داد. زمانی که باغ تالار تاج ساخته شد همه دست اند کاران جشن عروسی انگشت حیرت گزیدند. شخصیتی که در معماری بیرونی نما در باغ تالارتاج ایجاد کرد باعث موفقیتش شد و بعد از چند ماه توسط باغ تالارهای دیگر بارها مورد تقلید قرار گرفت. که هیچکدام نتوانستند حتی به ویژگی ها اورجینال باغ تالار تاج حتی نزدیک شوند.