بایگانی

  • سالن باغ تالار سفید در جایگاه بهترین باغ تالار عروسی گرمدره قرار دارد. برای اجرای مراسم عروسی تا ۶۰۰ نفر هم باغ تالار سفید می تواند بدون کاهشی در کیفیت سرویس دهی فضای سرپوشیده در هر فصل سال در اختیار مهمان های جشن عروسی تان قرار دهد .