بایگانی

  • باغ تالار با ظرفیت مناسب جشن های ۴۰۰ تا ۶۰۰ نفره در گرمدره شرقی ( نزدیک تر به تهران) ملقب به عمارت جنسیس یا باغ تالار عروسی روما جنسیس با مدیریت آقای مهدی ابراهیمی دارای ۲ سالن با سقف بلند است و جشن عقد در فضای بیرون سالن انج