بایگانی

  • وقتی سخن از قدمت و سابقه در تشریفات عروسی باشد همه باغ تالار باران را میشناسند. باغ عروسی باران یکی از بزرگترین باغ تالارهای عروسی گرمدره با ظرفیت داخلی ۴۰۰ فر در حالت بهینه یکپارچه و قابلیت پذیرش نهایی ۶۰۰ نفر مهمان را دارد.