بایگانی

  • باغ نامزدی رادین یک باغ خصوصی نزدیک به تهران ایده آل برای جشن های نامزدی ۱۵۰ تا ۲۵۰ نفره با یک ویلای سرپوشیده استخر پوشش گیاهی سر سبز است . باغ نامزدی رادین دارای فضای سر پوشیده و سر باز برای سرو شام است. برای قرار داد مستقیم با مجموعه رادین با شماره های تایید شده تماس بگیرید