خانه Wedding Venue باغ تالار عروسی تهران باغ تالار عروسی نزدیک تهران باغ عروسی لیموی آبی
باغ تالار عروسی تشریفاتی*: لیموی آبی
نام مالک: هنوز به تورسفید اعلام نشد
نام مدیر مجموعه: آقای نظری
شماره اعلام شده از تورِسفید: 09124076866
مکان: نزدیک تهران قبل از ایران خودرو
ظرفیت نهایی: 400
ظرفیت یکپارچه داخلی: 250
نام تشریفات عروسی پیشنهادی: تشریفات عروسی لیموی آبی

ارسال لوکیشن هنوز از جانب مالک اتوماتیک نشده

برای دریافت آدرس از تلگرام دکمه زیر را بزنید و از تورِسفید بپرسید

معرفی باغ عروسی