باغ تالار عروسی شهرقدس

توسط راهنمای تور سفید ۰ یک سوال بپرسید

باغ عروسی شهر قدس

باغ های عروسی منطقه شهرک قدس یا قلعه حسن خان

شهرک قدس یا قلعه حسن خان

نشانه شهرک قدس پالایشگاه نفت پارس در اتوبان مخصوص کرج است. باغ تالار آرشام باغ عروسی ۲۰ باغ عروسی ۱۱۰ باغ عروسی ایلیای سابق باغ عروسی ملک و باغ عروسی پارسی همچنین باغ عروسی ویان در این منطقه قرار گرفته اند.

مسیر باغ عروسی شهرقدس

برای رسیدن به باغ عروسی شهرک قدس بهترین مسیر رانندگی از اتوبان مخصوص یا لشکری غرب است. وقتی در دست چپ خود پالایشگاه نفت را دیدید. از اولین دوربرگردان به سمت تهران دور بزنید. مجددا وقتی به پالایشگاه نزدیک شدید از لاین کند رو وارد زیرگذری می شوید که شما را به شهرک قدس میرساند.

شهرقدس دارای چندین باغ عروسی مهم است که مهمترین آن ها در تورسفید معرفی خواهند شد.

  • باغ عروسی ملک
  • باغ عروسی آرشام
  • باغ عروسی ۱۱۰
  • باغ عروسی پارسی
  • باغ عروسی ویان

ارتباط در تلگرام

کانال-تلگرام-1
پرسش-در-تلگرام
قیمت-در-تلگرام
۰ یک سوال بپرسید