کیترینگ

پذیرایی فینگرفود

در همایش اغلب منو با تنوع پایین سفارش داده میشود. که بصورت مختلفی مثل خط سرو یا تحویل بسته های غذای بسته بندی شده متفاوت است اما دقت کنید که در سرو مدعوین بالای ۱۰۰۰ نفر کیترینگ باید از مهارت و تجربه کافی در زمینه سرو تیراژ بالا دارا باشد.

پذیرایی در منزل به بهانه های مختلفی روی می دهد. جشن عقد یا نامزدی در منزل و جشن تولد و یا ولیمه و مناسبت های مذهبی و خدای نکرده مجالس ختم در منزل یا باغ ویلای شخصی.

سرو شام عروسی معمولا بصورت سلف سرویس انجام میشود. اما شما می توانید در راهنمای تورسفید انواع سرو روی میز را برای جشن عروسی تان انتخاب کنید.

پذیرایی در ایونت های تجاری مستلزم رعایت نکات ویژه ای در آداب پذیرایی و روانشناسی تبلیغات تجاری است. بدون داشتن هر دو وجه نتیجه برگزاری ایونت ها بر عکس خواهد بود.

جلسات هیات مدیره و بازدید های تشریفاتی دولتی و جلسات تجاری بین سهام داران نیازمند آداب خاصی در الگوهای بین المللی رفتار پذیرایی تجاری است.

فینگرفود