چطور تلفنی ظرفیت باغ عروسی را واقعا بفهمیم؟

توسط راهنمای تور سفید ۰ یک سوال بپرسید
چطور تلفنی ظرفیت باغ عروسی را واقعا بفهمیم؟

چطور تلفنی ظرفیت باغ عروسی را واقعا بفهمیم؟

احتیاط

  • بدون مشخص بودن
  • منوی تشریفات عروسی
  • فصل و زمان سال
  • نوع چیدمان و نوع صندلی
  • تیپ برنامه و امکانات جانبی منو اجرایی جشن

نمی توان ظرفیت واقعی سالن را اعلام کرد. توجه کنید که ظرفیت واقعی سالن عروسی برای هر تیپ جشن متفاوت است.

من اشتباه کردم شما اشتباه نکنید

سال ها پیش وقتی در کترینگ صنعتی شیرین پلو کار میکردم در برگزاری جشن آخر سال کارمندان گروه مپنا فهمیدم که ظرفیت اعلام شده از سمت مدیر باغ تالاری که ما اجاره کرده بودیم برای ما کوچک است.

خلاصه ناچار شدم از ۵۵۰ نفر مهمان در سالن ۳۰۰ نفره بصورت دیس پرسی پذیرایی کنم.
و تازه در روز مراسم مدیر دیگری تصمیم گرفت که سالاد ها و دسر ها بصورت بار در گوشه ای از سالن قرار بگیرد.که هم رفت و آمد مهمان را تحمیل میکرد و هم فضای سالن را از اونچیزی که بود کوچکتر می کرد.

صادقانه بگویم تا یکبار سالن عروسی را نچینید ظرفیت واقعی آن را نمی دانید. برای همین معمولا باغ تالار های عروسی نفر ثابتی را فقط برای چیدمان داخل سالن نگه میدارند.

۱-شما اول بپرسید

تعداد مهمان های چند نفر است؟

این اولین سوالی است که تلفنی از شما می پرسند.
سعی کنید به این سوال جواب ندهید و شما اول بپرسید، ظرفیت سالن هایتان چند نفر است.
چون وقتی که بدانند تعداد مهمان های شما چند نفر است. یک جوری ظرفیت را جورش می کنند.

راهنمایی تورسفید
همیشه در قبال ظرفیت اول شما سوال کنید!

 

ظرفیت هر سالن را جدا بپرسید

هر باغ تالار عروسی معمولا چند سالن دارد. ظرفیت هر سالن را جدا جدا بپرسید.

از ظرفیت بیرون جداگانه صحبت کنید

لطفا نپرسید
ظرفیت باغ عروسی شما چند نفر است؟

و یا اگر می پرسید حتما ظرفیت استاندارد داخل سالن و ظرفیت قابل چیدمان در خارج از سالن را جدا جدا بپرسید.

در تبلیغات همیشه بیشترین ظرفیت باغ تالار عروسی نوشته میشود.
یکم عجیب است؟

ظرفیت نهایی وقتی اتفاق می افتد که شما میز شام را تا دم درب دستشویی بچینید.

ظرفیت استاندارد با در منوی ۲ یا ۳ تشریفات باغ عروسی اتفاق می افتد.

سخن آخر راهنمای تورِسفید

من در برنامه مپنا اشتباه کردم . باغ تالار به من دورغ نگفته بود .در راهنمای تورِسفید برای جلوگیری از این سوء تفاهم در معرفی هر باغ تالار عروسی ۲ تا ظرفیت را جدا کردیم.

  • ظرفیت نهایی باغ تالار عروسی
  • ظرفیت یکپارچه داخلی

تا شما بدون اشتباه منظورشان را بفمید.

برای معرفی بهترین راه تماس بگیرید

تورج بهرهمند
۰ یک سوال بپرسید

شاید جواب شما اینجاست

سوالتان را اینجا بپرسید

تعداد تلاش های شما بیش از حد مجاز است.