پذیرایی میوه در مجالس

توسط راهنمای تور سفید ۰ یک سوال بپرسید
پذیرایی میوه در مجالس

پذیرایی میوه مجالس بصورت کلی به دو صورت انجام میشود.

۱- میوه سالم و درسته
۲- میوه پوست گرفته و ککتل میوه

پذیرایی میوه

پذیرایی میوه با میوه سالم در مراسم

الف ) پذیرایی میوه بصورت سالم به ۳ روش انجام میشود

۱- پذیرایی میوه در بشقاب

این شیوه در مراسم عقد و نامزدی خانگی و یا ختم و پذیرایی به شیوه دیپلماتیک در سالن های کنفرانس و جلسات اداری مناسب است.در این شیوه ۵ مدل میوه از انواع موز, خیار,پرتقال,سیب و کیوی در بشقاب برای هر نفر همراه با کارد میوه خوری در نظر گرفته میشود.

۲- پذیرایی میوه در میوه خوری

شیوه مرسوم و متداول پذیرایی میوه جشن عروسی استاندارد است. در پذیرایی استاندارد میوه ۷۰۰ الی ۱ کیلو گرم میوه به ازاء هر نفر مهمان در ظروف میوه خوری روی میز پذیرایی مدعوین قرار میگیرد.

۳- پذیرایی میوه درسته بصورت بار میوه

پذیرایی میوه در برک های سالن همایش و یا پذیرایی افتاری ماه رمضان با تعداد بالای مهمان استفاده میشود. همچنین در جشن هایی که میوه بصورت ککتل شده است برای تکمیل پذیرایی میوه چند بار میوه در میز های پایه دار کنار سالنی با فاصله مناسب از مهمان در سالن پذیرایی قرار میگیرد.

میوه و شیرینی عروسی
پذیرایی میوه

ب) پذیرایی میوه با میوه پوست گرفته

پذیرایی میوه با میوه ککتل شده زحمت مهمان را در پوست گرفتن میوه کم می کند. پذیرایی میوه بصورت ککتل میوه برای میوه های آبدار تابستانی بسیار مناسب است. و با جلوگیری از خیس و چسبناک شدن دست مهمان ها بدر حفظ نظم و تشریفات جشن بسیار موثر است.

در این شیوه از پذیرایی میوه ابتدا میوه ها شسته شده و خشک میشوند و توسط فرد ماهر و با کارد تیز پوست گرفته میشوند و با ترکیب مناسبی از کمپوت میوه های استوایی و آب آناناس پانچ شده و در ظروف ککتل خوری( حجم بستنی خوری) همراه با چنگال برای هر نفر سرو میشود. در تشریفات پذیرایی مورد تایید تورسفید این پذیرایی باید بلا انقطاع و توقف و بدون محدودیت در تعداد سرو انجام شود.

میوه و شیرینی عروسی

مزیت پذیرایی میوه با میوه پوست گرفته

پذیرایی میوه بشورت ککتل شده با کمپوت میوه بخصوص در فصل هایی که تنوع میوه چندان بالا نیست روش بسیار مناسبی برای پذیرایی میوه مجالس به شمار می آید. شما با انتخاب سرویس پذیرایی میوه بشیوه ککتل از مزایای دیگری هم بهره مند میشوید:

۱- در پذیرایی میوه بصورت ککتل شده از ضایعات میوه جلوگیری می شود
۲- در خرید میوه و هزینه های برگزاری صرفه جویی خواهد شد.
۳- راحتی پذیرایی و مصرف میوه را برای مهمان به همراه دارد.
۴- کلاس کار پذیرایی مجالس را بالاتر می برد و مراسم را شیک می کند.

مخالفان پذیرایی با میوه ککتل شده

همیشه افرادی در همه جا پیدا میشوند که به چیزی چندش پیدا کنند و دوست داشته باشند بدون دخالت دست دیگران پذیرایی شوند. البته بعضا هم با مشاهده ی پشت کار خیلی از موسسات پذیرایی  دیده شده که بد دل بودن و بی اعتمادی این افراد به سیستم های پذیرایی و سرو پر بی راه نیست.

پذیرایی میوه

بهترین راه حل پذیرایی میوه مجالس

با تجربه راهنمای تورسفید ثابت شده بهترین راه حل پذیرایی میوه در مجالس ترکیب شیوه میوه ککتل شده همراه با بار میوه مجلسی است. در این شیوه پذیرایی میوه هم بصورت پوست گرفته در ظروف ککتل خوری انجام میشود و هم میوه بصورت درسته و شاهانه در بار های کنار سالنی بزرگ در دسترس مهمان قرار دارد.

پذیرایی میوه
۰ یک سوال بپرسید

شاید جواب شما اینجاست

سوالتان را اینجا بپرسید

تعداد تلاش های شما بیش از حد مجاز است.