منوی پذیرایی عروسی نکاتی که در منو نوشته نمیشود

توسط تورج بهره مند ۰ یک سوال بپرسید

منوی پذیرایی عروسی (منوی عصرانه)

منوی پذیرایی عروسی همیشه شامل موارد زیر است

پذیرایی میوه و شیرینی

  1. میوه پذیرایی جشن عروسی بصورت دستچین شده از انواع درجه یک میوه فصل در روز مراسم تهیه می شوند. میوه برق انداخته می شود و تا زمان پذیرایی در یخچال قرار می گیرند.
  2. شیرینی خشک یا تر یا تارت و ترافل و …
  3. تهیه میوه و شیرینی و حمل آن مشمول دریافت هزینه اضافی نیست.

پذیرایی چای

پذیرایی با چای جزء همه منوهای پذیرایی در کل تشریفات های کشور میشود و قیمت منوی پذیرایی با چای بیشتر به ظروف و کیفیت ست سرو آن وابسته است.

پذیرایی نوشیدنی خنک

۱- قبلا شربت مرسوم بوده ولی امروزه آبمیوه طبیعی متداول است.

۲- تنوع تعداد آبمیوه و لوکس بودن میوه ها در قیمت تاثیر گذار است.

۳- کیفیت آبمیوه و درصد یخ به آبمیوه مهمترین عامل تعیین قیمت پذیرایی عروسی را تشکیل میدهد.

جشن ساده

مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت منوی پذیرایی تشریفات عروسی

۱- تعداد مهماندار به مهمان

۲- معمولا تشریفات ها از قانون ۱ مهماندار برای هر ۱۵ نفر مهمان تبعیت میکنند.

۳- البته با پیچیده تر شدن خدمات منوی پذیرایی به تعداد بیشتری مهماندار نیاز می باشد.

تفاوت ما تشریفات درجه یک در پذیرایی کجاست؟

مچ بگیرید

آشغالگیری آفت تشریفات عروسی است، اگر سر میز مهمان انجام شود

نکات شارژ ظروف میوه و شیرینی

۱- نحوه پذیرایی روی میز یا روی سینی پذیرایی

۲- تعداد دفعات پذیرایی میوه و شیرینی

۳- درصدی که ظروف میوه و شیرینی سر میز تعویش یا تجدید میشوند.

توجه به نکات ریز

هزینه و قیمت منوی پذیرایی عروسی در تشریفات های مختلف را تغییر می دهد

  • سرو آب آشامیدنی بدون بو

اغلب باغ عروسی فاقد آب بهداشتی بدون بو برای آشامیدن می باشد.

  • تهیه یخ خوراکی بهداشتی

تهیه یخ بهداشتی مورد سهل انگاری قرار میگیرد و معمولا آب خنک و گوارا در جشن های عروسی فراموش میشود.

  • خشک بودن گیلاس و لیوان

معمولا در حین برگزاری جشن عروسی گیلاس ها مرتبا استفاده میشود شسته میشود و مجددا پر میشود بنابراین اغلب گیلاس ها خیس بوده و لکه های نا مطبوعی دارند.

  • تعویض ظروف نه آشغالگیری

وقتی که پذیرایی میوه بصورت درسته انجام میشود. مقدار زیادی پوست میوه روی میزها جمع میشود که معمولا اتفاق ناخوشایند آشغالگیری سر میز انجام میشود که با دستمال مرطوب آشغال بشقاب مهمان پاک میشود و در زباله ریخته شده و بشقاب خیس و لزج دومرتبه در مقابل مهمان قرار میگیرد. در تشریفات تورسفید این روند آشغالگری با تعویض بشقاب با بشقاب جدید انجام میشود .

  • تحویل مازاد میوه و شیرینی

میزان میوه و شیرین و انواع لوازم مصری که برای جشن شما خریداری میشود از قبل پولش را پرداخت نموده اید و باید در شب جشن عروسی به شما تحویل داده شود.

  • تعویض ظروف میوه و شیرینی

گاهی مهمانداران در تشریفات های در سطوح پایین تر میوه و شیرینی را در روی میز مهمان شارژ مجدد می کنند در حالیکه تشریفات عروسی درجه یک ظروف استفاده شده میوه و شیرینی را با ظروف دست نخورده تعویض می کنند.

زمان شارژ میوه خوری و شیرینی خوری ظروف روی میز را پر نمی کنیم

ظروف میوه و شیرینی روی میز با ظروف دست نخورده تعویض میشوند

۰ یک سوال بپرسید

شاید جواب شما اینجاست

سوالتان را اینجا بپرسید

تعداد تلاش های شما بیش از حد مجاز است.