محاسبه هزینه در تالارباغ تشریفاتی

توسط راهنمای تور سفید ۰ یک سوال بپرسید

هزینه جشن در تالار تشریفات

محاسبه هزینه جشن در حالت سوم

تفاوت اصلی این باغ تالارها یا سالن های داخل شهر برای طراحی و پذیرایی جشن با سبک دلخواه عروس و داما هاست. معمولا این باغ تالارها برای پذیرایی های تک سالنه و جشن های متمرکز اجاره داده میشوند.

سیستم محاسبه هزینه
نحوه محاسبه هزینه جشن عروسی در این شیوه کمی متفاوت است. معمولا عروس و داماد دچار چند اشتباه رایج میشوند توصیه میکنم نسبت به این اشتباهات قبل از تماس و حرکت به سمت باغ آگاه باشید.

اشتباه اول
از کلمه ورودی باغ عروسی استفاده نکنید.
بهتر است بجای سوال ورودیه باغ چند است؟ در هنگام سوال از باغ تالار از کلمه اجاره باغ عروسی استفاده کنید.! ورودیه به معنی قیمت تمام شده جشن به ازاء هر یک نفر مهمان است.

کل هزینه جشن تقسیم بر تعداد مهمان = ورودیه

به معنی ساده تر
(قیمت منو* تعداد مهمان ) + هزینه اجاره باغ = ورودیه

و هزینه ورودی در باغ تالار بدون مشخص بودن تعداد مهمان و منوی انتخابی شما قابل محاسبه نیست.

پس بپرسید قیمت اجاره باغ در فلان تاریخ یا فلان فصل چقدر است.

اشتباه دوم

ارائه بسته های کامل عروسی به شما کمک می کند از همان ابتدا فقط با یک عملیات ضرب ساده هزینه نهایی جشن خود را محاسبه نمایید.

بسته های جشن تورسفید
بسته های برگزاری جشن راهنمای تورسفید در سبک ها و سلیقه ها و قیمت های متفاوت بهترین پکیج های برگزاری جشن عروسی را در هر باغ به شما ارائه می دهد. شما می توانید بجای سردر گم شدن در باغ تالارهای مختلف و تشریفات های متفاوت و قیمت های سر در گم کننده تنها به راهنمای برآورد هزینه تورسفید مراجعه نمایید و هزینه و بودجه بندی مناسب خود را انتخاب کنید.

تورسفید بهترین مسیر برگزاری جشن شما را در باغ مربوط و تشریفات مرتبط با آن باغ به شما معرفی می نماید تا بهترین بسته جشن عروسی را در اختیار بگیرید.

۰ یک سوال بپرسید

شاید جواب شما اینجاست

سوالتان را اینجا بپرسید

تعداد تلاش های شما بیش از حد مجاز است.