قیمت باغ عروسی را چه کسی تعیین می کند؟

توسط راهنمای تور سفید ۰ یک سوال بپرسید
قیمت باغ عروسی را چه کسی تعیین می کند؟

قیمت باغ عروسی را چه کسی تعیین میکند؟؟

  • قیمت باغ عروسی واقعا بر چه اساسی اعلام میشود؟
  • قیمت واقعی باغ عروسی را از چه کسی بپرسم؟
  • قیمت باغ عروسی مناسب یعنی چند؟؟

قیمت باغ عروسی بر چه اساسی داده میشود؟

قیمت باغ عروسی از طرف دولت یا تعزیرات تعیین نمیشود، و خوشبختانه از قوانین بازار آزاد تبعیت می کند. یعنی در حقیقت کشش بازار قیمت باغ عروسی را تعیین میکند.
اگر باغ عروسی خوب باشید و پر طرفدار می تواند قیمت باغ عروسی اش را بالا ببرد!

قیمت واقعی باغ عروسی را از چه کسی بپرسیم؟

مالک باغ عروسی و اگر خود مالک باغ عروسی را به فرد دیگری اجاره داده باشد، قانونا فردی که صاحب جواز است اختیار تعیین قیمت دارد. می توانید با تماس به باغ عروسی از “مدیر باغ عروس” یا “مالک باغ عروسی” پرسوجو کنید و برای اینکه خیالتان راحت باشد بپرسید جواز به نام کیست؟

قیمت باغ عروسی مناسب؟! یعنی چی؟

قیمت باغ عروسی یا ورودی باغ عروسی فقط به عنوان یک عدد توافقی بین شما و مدیر باغ تالار عروسی رد و بدل میشود.

چونکه:

  •  تا تاریخ رو دقیق دقیق ندونید
  •  تا تعداد رو دقیقا اعلام نکنید
  •  یا منوی تشریفات رو دقیق ندونید

این عدد فقط یک حرف است یک حدود است. که در حد یک راهنمایی تراز قیمتی و مقایسه ای ارزش دارد.

یعنی تا وقتی در مورد شرایط برگزاری جشن عروسی تان صحبت نکنید و کل هزینه های جشن عروسی تان معلوم نشود نمی توان گفت که قیمت باغ عروسی برایتان مناسب است و یا نیست؟ مثلا باغ عروسی را خوب گرفتیت و یا قیمت بالا گرفتید؟

رقم اجاره باغ عروسی به تناسب منوی انتخابی شما، تعداد مهمان و تاریخ مراسم تان متغییر خواهد بود. مثلا در منوی تشریفات عروسی خوب عدد ورودی باغ عروسی رایگان میشود.

۰ یک سوال بپرسید

شاید جواب شما اینجاست

سوالتان را اینجا بپرسید

تعداد تلاش های شما بیش از حد مجاز است.