قیمت اجاره باغ عروسی

قیمت اجاره باغ عروسی

ورودی باغ عروسی یا اجاره باغ عروسی به معنی در اختیار گرفتن یک روز کاری از تقویم باغ عروسی است. تقویم کاری باغ عروسی وابستگی زیادی به تقویم قمری مثل اعیاد مذهبی و روزهای وفات در تقویم دارد.

قیمت اجاره باغ عروسی یک عدد ثابت نیست. این عدد توافقی است بین شما و مالک باغ عروسی و شرایط برگزاری جشن عروسی شما.