قرارداد جشن عروسی

قدم به قدم تا جشن عروسی شما

قبل از قرار داد از هر نظر کیفیت را تست کنید

قدم اول 


تاریخ جشن را تعیین کنید

قدم دوم


تعداد مهمان را مشخص کنید

قدم سوم


برآورد هزینه بودجه بندی کنید

قدم چهارم


باغ عروسی تان را انتخاب کنید

قدم پنجم


منوی تشریفات عروسی را نهایی کنید

قدم ششم


اولین پرداخت بابت رزرو تاریخ باغ عروسی

قدم هفتم


مشاوره برای تهیه لباس عروسی

قدم هشتم


انتخاب موزیک مراسم

قدم نهم


مشاوره انتخاب آتلیه عکاسی عروس