عمارت عروسی

عمارت عروسی

عمارت عروسی یا باغ عمارت های عروسی به طراحی و معماری توجه خاصی نشان می دهند.  عمارت عروسی از بدو ساخت به فضا سازی های خارج از سالن عروسی ( لند اسکیپ ) و نما سازی بیرونی سالن توجه زیادی نشان میدهند. روند استقبال عروس و داماد ها در سال های اخیر به انتخاب عمارت های مجلل برای برگزاری جشن عروسی شان در باغ عمارت های عروسی داخل و خارج از شهر بیشتر شده است.

عمارت عروسی و باغ عمارت عروسی

عمارت عروسی معمولا فاقد فضای پیذیرایی بیرونی هستند ولی در عمارت های عروسی که خارج از شهر ساخته میشوند طراحی فضای باز هم مورد توجه قرار میگیرد و می توان آن ها را باغ عمارت عروسی دانست. ولی بصورت عمومی باغ عمارت های عروسی هم بر پذیرایی در فضای سرپوشیده داخلی تاکید دارند. و شاید نهایت استفاده عروس و داماد از فضای بیرونی باغ عمارت های عروسی برگزاری جشن عقد باشد.