در بهترین تشریفات عروسی صندلی بیشتر از تعداد مهمان چیده میشود

توسط تورج بهره مند ۰ یک سوال بپرسید

خیلی پیش می آید صندلی ها توسط مهمان یا به درخواست مهمان توسط مهمانداران جابجا می شود

وقتی از ظروف باغ عروسی استفاده شود باغ تالار عروسی به تعداد مهمان میز و صندلی در اختیار تشریفات قرار میدهد

ولی بهترین تشریفات تهران از ظروف و چیدمان انبار خودش برای چیدمان و پذیرایی بهتر مهمان ها استفاده می کند و همیشه برای سرویس بهتر در جشن عروسی تشریفات عروسی موظف است ازتعداد مهمان های جشن عروسی شما تعداد بیشتری میز و صندلی در نظر بگیرد.

 

خطا اینجاست که باغ عروسی چیدمان بیرون . ظرفیت داخل سالن را با هم جمع میزند و در حقیقت در حالتی که همه مهمان های جشن عروسی نشسته باشند قسمتی از همان ها هرگز داخل سالن عروسی جا نخواهند شد و در صورتی که به داخل سالن عروسی مراجعه نمایند میز و صندلی کم می آید.

۰ یک سوال بپرسید

شاید جواب شما اینجاست

سوالتان را اینجا بپرسید

تعداد تلاش های شما بیش از حد مجاز است.