برآورد هزینه عروسی

سومین قدم در تورسفید

بودجه بندی و برآورد هزینه برای جشن شماست

هیچ مساله ای به اندازه مصرف کردن هزینه ها در محل مناسب به بالابردن کیفیت جشن شما کمک نخواهد کرد. مدیریت هزینه های جشن عروسی واقعا به تجربه و قدرت انعطاف تشریفات برگزاری جشن عروسی وابستگی دارد.

محض آشنایی عموم عروس و دامادها با اصول برآورد هزینه جشن عروسی ۱۸مدل برآورد هزینه برحسب تعداد مهمان در تورسفید ارائه شده است.

این قیمت ها اگرچه تقریبی هستند ولی برای شروع راهنمایی ارزشمندی به شمار می آیند. برای اطلاعات بیشتر با راهنمای تورسفید تماس بگیرید.

حداقل هزینه لازم برای جشن عروسی = بسته های نقره ای

هزینه جشن عروسی استاندارد = بسته های طلایی

هزینه جشن عروسی ویژه و خاص = بسته های الماس