آفر جشن عروسی

چرا بسته عروسی به نفع شماست؟

دقیقا شبیه اتفاقی که در خرید بلیط های هواپیمایی می افتد.

می توانید هماهنگ تر و بهینه تر جشن بگیرید

اگر یکی از پکیج ها را انتخاب کنید

روش اول

پرکردن فرم زیر

روش دوم

ثبت نام در ربات تلگرام

آفرهای فعال

آفرهای بعد از محرم ۱۳۹۷

 کل خدمات جشن عروسی رادر یک بسته هماهنگ و بهینه دریافت کنید

زمستان ۱۳۹۷

ورودیه ( اجاره ) باغ در پکیج ها رایگان است

پیش قرارداد ۱۳۹۸

 قراردادهای مختص ماه های آتی بصورتی تنظیم میشوند که مشمول تورم نخواهند شد

اینستاگرام ما را از اینجا باز کنید

قیمت بسته های پیشنهادی ما را ببینید